Agnieszka Swaczyna

adwokat

Robię to, co lubię. Zawód adwokata nie należy do łatwych, ale daje dużo satysfakcji zwłaszcza, gdy uda się pomóc, rozwiązać czyjś życiowy problem...
[Więcej >>>]

Zgłoś sprawę

ROZPRAWA W CZASACH PANDEMII

Agnieszka Swaczyna19 marca 2020Komentarze (0)

Rozprawy w sprawach pilnych nadal nie są odwoływane.

Czy jest się z czego cieszyć? To pewnie zależy od punktu widzenia. Ja się cieszę, bo moi Klienci czekają na jak najszybsze rozstrzygnięcie spraw o powrót dziecka. Przez pandemię i stosowanie nadzwyczajnych środków pojawił się całkowicie nowy problem.

Jak dojechać na rozprawę?

Moi Klienci mieszkają za granicą. W obecnej sytuacji na pewno nie będą mieli możliwości przyjazdu na rozprawę. Nawet jeśli zostaliby wpuszczeni do Polski (są związani z Polską rodzinnie – ostatecznie do Polski zostały uprowadzone ich dzieci) to i tak musieliby poddać się 14-dniowej kwarantannie po przyjeździe. W efekcie i tak nie mogliby się stawić na rozprawie. Rozprawy mają się więc odbywać, ale strona – nie ze swojej winy – nie może się stawić przed sądem. Co w tej sytuacji? To nic dziwnego, że nikt nie jest przygotowany na pandemię. Wszystko, co dzieje się wokół nas w ostatnich dniach jest absolutnie wyjątkowe.

Wideokonferencja

Moim zdaniem jest wyjście. Oczywiście nie wiem, czy mój pomysł zostanie zaakceptowany przez sąd… Jaki to pomysł? Rozwiązaniem może być umożliwienie stronie udziału w rozprawie za pośrednictwem internetu w czasie rzeczywistym. Jestem gotowa udostępnić laptopa z internetem, byle tylko mój Klient miał możliwość uczestnictwa w rozprawie. Niestety nie spodziewam się technicznych udogodnień po stronie sądu.

Uzasadnienie prawne mojego „rozwiązania” jest następujące:

  1. możliwość wykorzystania urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość dopuszcza art. 235 par. 2 k.p.c. Wprawdzie mowa o przeprowadzeniu dowodu, ale zastosowałabym wykładnię rozszerzającą tzn. skoro można przeprowadzić dowód, to tym bardziej można na tej podstawie umożliwić stronie uczestnictwo w rozprawie;
  2. artykuł 235 par. 3 k.p.c. odsyła do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie urządzeń i środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość w postępowaniu cywilnym z dnia 24 lutego 2010 r. (Dz.U. nr 34, poz. 185);
  3. z par. 2 ust. 1 wynika, że „przeprowadzenie dowodu na odległość następuje przy zastosowaniu urządzeń technicznych analogowych lub cyfrowych umożliwiających przekaz telekomunikacyjny w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. poz. 1800 ze zmianami), a w szczególności urządzeń umożliwiających dwukierunkową łączność w czasie rzeczywistym pozwalających na przesyła dźwięku lub obrazu i dźwięku między uczestnikami czynności procesowej.
  4. z kolei z par. 2 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia wynika, że „dowód na odległość może być przeprowadzony z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 35 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, a w szczególności z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez sąd”
  5. artykuł 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne stanowi w pkt. 27a: przekaz telekomunikacyjny to treści rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych, a zgodnie z pkt 35: sieć telekomunikacyjna to systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, w tym nieaktywne elementy sieci, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju.

Wydaje mi się, że w obecnej sytuacji to jedyna szansa na skuteczne przeprowadzenie postępowania. Zachęcam do komentarzy. Nie czuję się swobodnie w prawie telekomunikacyjnym. Może coś źle rozumiem? Może jest jakieś inne rozwiązanie? Każdą propozycję rozwiązania pata przyjmę, byleby działała.

A jeszcze na koniec link do broszury o wideokonferencjach w Unii Europejskiej: wideokonferencje

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (12) 422 00 41e-mail: swaczyna@kancelariaswaczyna.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Agnieszka Swaczyna Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Swaczyna Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem swaczyna@kancelariaswaczyna.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: