Agnieszka Swaczyna

adwokat

Robię to, co lubię. Zawód adwokata nie należy do łatwych, ale daje dużo satysfakcji zwłaszcza, gdy uda się pomóc, rozwiązać czyjś życiowy problem...
[Więcej >>>]

Zgłoś sprawę

O blogu

Od ponad 15 lat jestem adwokatem. Od wielu lat zajmuję się także sprawami o uprowadzenie dziecka za granicę. Prowadzę sprawy przed sądami polskimi, współpracuję z adwokatami z zagranicy, a w razie potrzeby mogę wspomagać Klientów także przed sądami zagranicznymi (do tej pory występowałam przed sądem odwoławczym w Brukseli).

Staram się nieustannie poszerzać wiedzę i doświadczenie w sprawach dotyczących uprowadzeń rodzicielskich. W 2014 r. uczestniczyłam w I Konferencji LEPCA (Lawyers in Europe in Parental Child Abduction) w Hadze. W styczniu 2017 r. wraz z adw. Marcinem Białeckim prowadziłam warsztaty na Blended Training Conference w Berlinie, a w październiku tego samego roku – warsztaty na Polsko-Niemieckim Sympozjum w Warszawie. W listopadzie 2018 r. brałam udział w Konferencji EWELL (ensuring the wellbeing of children in judicial cooperation in cases of international child abduction) na Uniwersytecie w Antwerpii. W maju 2019 r. uczestniczyłam w konferencji „Hear me out! The voice of the child in international abduction cases” w Gandawie.

Poza tym, że jestem adwokatem, jestem też mediatorem w sprawach o uprowadzenie rodzicielskie (odbyłam szkolenie w MIKK (Internationales Mediationszentrum für Familienkonflikte und Kindesentführung) w Berlinie.