Agnieszka Swaczyna

adwokat

Robię to, co lubię. Zawód adwokata nie należy do łatwych, ale daje dużo satysfakcji zwłaszcza, gdy uda się pomóc, rozwiązać czyjś życiowy problem...
[Więcej >>>]

Zgłoś sprawę

listopad 2013

Zdarza się, że rodzic podejmuje drastyczną decyzję wyjazdu z dzieckiem za granicę bez uzgodnienia tego z drugim rodzicem. Zwykle towarzyszy temu przekonanie, że przekroczenie granicy da poczucie bezpieczeństwa i „przewagę” nad drugim rodzicem. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że … jest to poczucie złudne. Takim sytuacjom ma przeciwdziałać konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzona w […]